Da Zhonghua Diguo
Algemeen
Nationale emblemen
Staatkundig
Demografisch
Historisch
Religie
Geografisch
Contact


ALGEMEEN (一般)

Da Zhonghua Diguo (大中華帝國,  "Groot Centraal Keizerrijk") is een keizerrijk in het oostelijke deel van Hastiar. Het beslaat een oppervak van circa 21.359.537 km² en het land telde in januari 1003 circa 2.795.483.588 inwoners. Zhongguo kent twee formele hoofdsteden, te weten:  Yanjing (zomerresidentie) en Wenyang (winterresiden­tie). Tweemaal per jaar verplaatst het keizerlijke hof zich tussen deze twee steden. Admini­stra­tief is het Groot Centraal Kei­zerrijk verdeeld in 33 pro­vin­cies. Dit zijn de provincies Liuxang, Tufang, Gongfang, Yong, Shangqiu, Tang, Liumei, Fuhao, Hexi, Hedong, Huai, Wangming, Erhling, Nanshan, Beishan, Tonglu, Meifan, Wushen, Zhongli, Heshan, Mingfeng, Mintang, Liunan, Gonghai, Mingqiu, Liugao, Fanhui, Fuzhou, Zhoulai, Cuiyong, Wandong en Huiding. Verder bestaan er drie stedelijke agglomera­ties met de status van provin­cie. Dit zijn Wenyang, Yanjing en Pen­glai. De laatste stad is één van de belangrijkste havensteden van het land.

Aan Zhongguo zijn de vazal­staten Bhughtai (Butai), Dzölchimgom (Yongqingguo), Qitang en Yam­ado (Yimadao of Shanhai) ondergeschikt. Mukhuli (Mugaoli of Sukh Bataar) is eveneens een vazalstaat maar heeft zich grotendeels aan de centrale macht in Zhongguo weten te onttrekken door de beide buurlanden waartussen het geklemd ligt tegen elkaar uit te spelen.